קטגוריות

המאמרים הנפוצים ביותר

 如何连接NAT VPS

确定了系统安装好后,可以在如图所示中找到服务器的外网ip与默认映射的连接端口。这里我们使用61945作为演示,您也可以自行映射连接端口。...